West Regional Authority (WRA), Ireland


www.wra.ie


α) Είδος φορέα

Η Δυτική Περιφερειακή Αρχή είναι μια από τις οκτώ Περιφερειακές Αρχές (NUTS III), που συστάθηκε από την κυβέρνηση στο πλαίσιο του Local Government Act 1991 (Ίδρυση Περιφερειακής Αρχής 1993). Η Δυτική Περιφέρεια βρίσκεται στη δυτική ακτή, με τον Ατλαντικό στα δυτικά και τον ποταμό Shannon προς τα ανατολικά, η οποία περιλαμβάνει τους νομούς (NUTS IV) του Galway, Mayo και Roscommon.

β) Γενικές Πληροφορίες

Η κύρια απασχόληση βασίζεται στον εμπορικό ή επαγγελματικό κλάδο, με ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων να απασχολείται επίσης στη βιομηχανία . Η γεωργία, η οποία ήταν κάποτε κυρίαρχη, είναι σε ύφεση για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι περισσότερες βιομηχανίες και κατασκευές στα δυτικά είναι υψηλής τεχνολογίας, π.χ., ο ιατρικός εξοπλισμός, τα ηλεκτρονικά και τα χημικά προϊόντα. Η απασχόληση στη βιομηχανία είναι ισομερώς κατανεμημένη μεταξύ Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και Εγχώριων Βιομηχανιών . Ο τουρισμός είναι μείζονος σημασίας για την περιοχή, ως μια ελκυστική και βιώσιμη πλουτοπαραγωγική πηγή.

Η πόλη Galway είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας και η μοναδική πόλη στη Δυτική Περιφέρεια με όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες διαθέσιμες, π.χ. υγεία, τριτοβάθμια εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Η πόλη του Galway είναι γνωστή για τις τέχνες και τον πολιτισμό της και φιλοξενεί μια σειρά από εκδηλώσεις αθλητικές, μουσικές, τέχνης, καθώς και άλλες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων φεστιβάλ, όπως : το Φεστιβάλ Τεχνών Galway, Αγώνες Galway και το Διεθνές Φεστιβάλ Στρειδιού. Το Galway έχει μια ισχυρή τοπική οικονομία με συμπληρωματικούς επιχειρηματικούς τομείς που περιλαμβάνουν βιομηχανία μεταποίησης, τουρισμό, λιανικό εμπόριο και διανομές, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες που αφορούν οικονομικά, κατασκευές, πολιτισμό και επαγγέλματα.

Η ύπαιθρος στην υπόλοιπη περιοχή αποτελείται από απόκρημνες ακτές, μια σειρά από υπεράκτια νησιά, πολλές υψηλής ποιότητας παραλίες, εσωτερικές πλωτές οδούς, λίμνες, βουνά και πεδιάδες. Η περιοχή είναι γνωστή για τη ζεστασιά των ανθρώπων της και για τη συνέχιση των παραδόσεων, ιδιαίτερα την ιρλανδική γλώσσα (Gaelic), η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στις περιοχές Gaeltacht, αλλά και στην πόλη του Galway. Υπάρχει μια σειρά από πόλεις με σημαντικές υπηρεσίες, μικρότερες πόλεις και χωριά εντός της περιφέρειας , που εξυπηρετούν αυτή την ευρεία αγροτική ενδοχώρα.

Λειτουργίες: Μερικοί από τους ρόλους και τις δραστηριότητες της Δυτικής Περιφερειακής Αρχής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Η προώθηση του συντονισμού και, όπου ενδείκνυται, συνεργασία, κοινή δράση, κοινές διευθετήσεις και συμφωνίες, επικοινωνία ή συσκέψεις μεταξύ των τοπικών αρχών ή άλλων δημόσιων αρχών της περιοχής ή μεταξύ των αρχών άλλων περιοχών.
  • Η ενίσχυση του συντονισμού, της συνέπειας και της συμβατότητας με τις πολιτικές, τα προγράμματα, τα σχέδια, τις προτάσεις ή τους στόχους της κυβέρνησης ή των υπουργείων της κυβέρνησης.
  • Επιβλέπει το συντονισμό της παροχής των Δημόσιων Υπηρεσιών στην Περιφέρεια.
  • Η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών Περιφερειακού Σχεδιασμού δυνάμει της Δράσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, 2000-2010.
  • Η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών Περιφερειακού Σχεδιασμού δυνάμει της Δράσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, 2000-2010.


γ) Η Δυτική Περιφερειακή Αρχή στο GRISI PLUS

Η Δυτική Περιφερειακή Αρχή αναθεώρησε πρόσφατα τις κατευθυντήριες γραμμές του Περιφερειακού Σχεδιασμού και έχει δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες γραμμές του Δυτικού Περιφερειακού Σχεδιασμού 2010-2022, στόχος του οποίου είναι να παράσχει ένα πλαίσιο για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της Δυτικής Περιφέρειας. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενημερώνονται από ένα ευρύ φάσμα οδηγιών της ΕΕ, όπως έχουν μεταφερθεί στο ιρλανδικό δίκαιο και έχουν επινοήσει ευρείες στρατηγικές για την Οικονομική Ανάπτυξη, τις Μεταφορές και Υποδομές, το Περιβάλλον και τις Παροχές, τις Κοινωνικές Υποδομές και την Κοινωνική Ανάπτυξη, καθώς και μια Στρατηγική Εφαρμογής.

Η Δυτική Περιφέρεια έχει μια διασπορά αγροτικού πληθυσμού και ένα δίκτυο πόλεων και χωριών που εξυπηρετούν μεγάλες περιοχές της αγροτικής ενδοχώρας. Οι περιφερειακές κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού στοχεύουν σε ζωντανές και διαφοροποιημένες αγροτικές περιοχές που επωφελούνται από τις τοπικές επιλογές για την απασχόληση και από την ανάπτυξη του δυναμικού των πόρων τους, ενώ η Κοινοτική Ανάπτυξη είναι ένα ουσιαστικό συστατικό της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. Ο στόχος είναι η συμβολή στην ανάπτυξη των πόλεων και των χωριών και η αποφυγή της κατασκευής αγροτικών κατοικιών που δεν έχουν την απαραίτητη υποδομή και είναι πολύ μακριά από την πόλη ή το χωριό ώστε να έχουν μια ουσιαστική συμβολή.