Εταιρικό Σχήμα


Το έργο συγκεντρώνει 14 εταίρους από 11 κράτη μέλη από περιοχές του Βορρά, Νότου, Ανατολής και Δύσης , καλύπτοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία περιλαμβάνει Περιφέρειες, Νομαρχίες, Ενώσεις Δήμων και τοπικούς φορείς ανάπτυξης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη διαφορετικά πολιτικά επίπεδα σε διάφορες περιοχές καθώς και οι αρμοδιότητές τους.

Οι εταίροι είναι οι εξής:
 
 • Gers Chamber of Commerce and Industry (Gers CCI) - France
 • West Regional Authority (WRA), Ireland
 • Galway County Council (GCC), Ireland
 • Vidzeme Planning Region (VPR), Latvia
 • Latvian Association of Local and Regional Governments (LPS), Latvia
 • Larnaca District Development Agency (ANETEL), Cyprus
 • Local Councils' Association (LCA) – Malta
 • Regional Development Agency of Usti Region, PLC (RDAUR) – Czech Republic
 • Sinergija Development Agency Ltd (RAS) – Slovenia
 • Regional Development Agency Centru (ADRC) – Romania
 • National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria (NAMRB) – Bulgaria
 • Tartu Science Park (TSP) – Estonia
 • Territorial Initiative for Employment and Enterpr. of Sintiki-Iraclia (TIEE-SI) – Greece
 • Region of Crete (ROC) - Greece

Συνεργάτες του Προγράμματος

To έργο GRISI PLUS συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.